Søofficers-Foreningens formål er at fremme samværet, udvise gæstfrihed og vedligeholde et kammeratligt forhold mellem medlemmerne
Søofficers-Foreningen

… er en traditionsbærende, selskabelig forening med godt 400 medlemmer, der har til huse i eksklusive lokaler i Kommandantgården på Kastellet i København.

Søofficers-Foreningen er stiftet i 1859. Formålet med foreningen har gennem alle år været tostrenget. Dels at fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold mellem medlemmerne – dels at udvise gæstfrihed mod fremmede mariners officerer og andre mod hvem, der måtte være anledning til at vise opmærksomhed.

Login til medlemssider

På Søofficers-Foreningens lukkede medlemssider findes nyhedsbreve, oversigt over medlemsarrangementer og anden nyttig information for medlemmerne.

Bliv medlem af Søofficers-Foreningen

Ansatte og tidligere ansatte officerer af Søværnets linje, fastansatte læger i Forsvaret med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst kan optages som medlemmer. Som medlemmer kan endvidere optages personer, der har særlig tilknytning til og interesse for Søværnet.

Søe-Lieutenant-Selskabet

Søofficers-Foreningen har som pendant Søe-Lieutenant-Selskabet, der blev skabt i 1784 af unge idealistiske officerer. Selskabets formål er at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger.

Søofficers-Foreningen takker for donationer fra