Søofficers-Foreningens formål er at fremme samværet, udvise gæstfrihed og vedligeholde et kammeratligt forhold mellem medlemmerne
Søofficers-Foreningen

… er en traditionsbærende, selskabelig forening med godt 400 medlemmer, der har til huse i eksklusive lokaler i Kommandantgården på Kastellet i København.

Søofficers-Foreningen er stiftet i 1859. Formålet med foreningen har gennem alle år været tostrenget. Dels at fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold mellem medlemmerne – dels at udvise gæstfrihed mod fremmede mariners officerer og andre mod hvem, der måtte være anledning til at vise opmærksomhed.

Login til medlemssider

På Søofficers-Foreningens lukkede medlemssider findes nyhedsbreve, oversigt over medlemsarrangementer og anden nyttig information for medlemmerne.

Bliv medlem af Søofficers-Foreningen

Ansatte og tidligere ansatte officerer i Søværnet, fastansatte læger i Forsvaret med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst og orlogspræster kan optages som ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer kan endvidere optages personer, der har særlig tilknytning til og interesse for Søværnet.

Søe-Lieutenant-Selskabet

Søofficers-Foreningen har som pendant Søe-Lieutenant-Selskabet, der blev skabt i 1784 af unge idealistiske officerer. Selskabets formål er at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger.

Søofficers-Foreningen takker for donationer fra