Kontakt

Besøgsadresse | Kommandantgården | Kastellet 13 | 2100 København Ø
Postadresse | Søofficers-Foreningen | c/o Facility Management | Artilleristok | Kastellet | 2100 København Ø
E-mailadresse | sof@sof.dk

Behandling af persondata

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser i overensstemmelse med Persondataloven. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil Søofficers-Foreningens medlemmer og eventuelle ansatte modtage meddelelse herom. Læs Søofficers-Foreningens detaljerede persondatapolitik her…

© 2019-2024