Søofficers-Foreningens historie

Søofficers-Foreningens første år
Søofficers-Foreningen blev stiftet i 1859 som pendant til andre klubber i det københavnske område, specielt for flådens officerer og i overensstemmelse med den til tiden herskende ånd af nye tider.

Allerede fra 1852 afholdtes ugentlige sammenkomster i et selskab hos Madam Vincent på Kongens Nytorv kaldet Søofficersforeningen. Denne meddelelse findes i Politidirektørens indberetning til magistraten i København om de klubber, som var pligtige til at betale klubskat pr. 1 oktober 1852.

Denne lidt uformelle forening blev i 1859 grundlaget for det senere Søofficers-Selskabet som senere blev til Søofficers-Foreningen. Man valgte meget naturligt Flådens hædersdag den 2. april som foreningens stiftelsesdag anno 1859.

Søofficers-Foreningens lokaliteter
Søofficers-Foreningen har holdt til flere forskellige steder i København – altid i lejede lokaler.

Det første sted var som tidligere nævnt hos Madame Vincent på Kongens Nytorv. Derefter og indtil 1880 foregik det andre steder i København, hvor man lejede lokaler i korte perioder ad gangen.

I 1880 flyttede foreningen ind i Prins Wilhelms Palæ, Skt. Annæ Plads 13. Her forblev man dog kun indtil 1885, da lejemålet ikke kunne forlænges.

I 1885 fik man mulighed for at leje sig ind i Odd Fellow Palæets Nordre pavillon i Bredgade, hvor foreningen havde til huse indtil 1942.

I 1942 fik man af Marineministeriet tilbudt at overtage og indrette den daværende bolig for Chefen for Søværnet i Søkvæsthuset som foreningslokaler. Dette blev selvfølgelig meget positivt modtaget af foreningen, som herefter har holdt til i disse vidunderlige lokaler, indtil Forsvarsministeriet i 2015 satte Søkvæsthuset til salg og dermed opsagde foreningens lejemål.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste tilbød herefter foreningen at flytte ind i Kommandantgården i Kastellet, der oprindeligt havde været embedsbolig for Kastellets kommandant og senest havde tjent som Forsvarschefens tjenestebolig indtil 2008. Store dele af bygningen var angrebet af svamp og råd, hvorfor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i årene 2014-2016 gennemførte et større renoveringsprojekt, hvorefter Søofficers-Foreningen i oktober 2016 kunne tage de nyistandsatte lokaler i brug.