Lokalereservation

Søofficers-Foreningens medlemmer kan mod betaling reservere lokalerne i Kommandantgården til selskabelighed ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret. Husk at meddele, at du ønsker at reservere lokalerne i din egenskab af medlem af Søofficers-Foreningen.

Medlemmerne kan orientere sig nærmere på undersiderne Driftskoncept og Priser for leje på den lukkede medlemsdel af hjemmesiden.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret

Tlf. 72 81 33 00
fes-ktp-servicecenter@mil.dk