Lokalereservation

Søofficers-Foreningens medlemmer kan mod betaling reservere lokalerne i Kommandantgården til selskabelighed ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret. Husk at meddele, at du ønsker at reservere lokalerne i din egenskab af medlem af Søofficers-Foreningen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret

Tlf. 72 81 33 00
fes-ktp-servicecenter@mil.dk

Aftalte arrangementer i Kommandantgården

Ved allerede aftalte arrangementer i Kommandantgården, hvor ISS Facility Services på Kastellet er valgt som leverandør, bedes medlemmerne kontakte ISS Facility Services direkte. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har entreret med ISS Facility Services på Kastellet vedrørende driften af Kommandantgården.

ISS Facility Services A/S

Tlf. 61 97 28 32
event@iss.dk