Lokalereservation

Søofficers-Foreningens medlemmer kan mod betaling reservere lokalerne i Kommandantgården til selskabelighed ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret. Husk at meddele, at du ønsker at reservere lokalerne i din egenskab af medlem af Søofficers-Foreningen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – Servicecentret

Tlf. 72 81 33 00
fes-ktp-servicecenter@mil.dk

 

Aftalte arrangementer i Kommandantgården

Ved allerede aftalte arrangementer i Kommandantgården bedes medlemmerne kontakte ISS Facility Services, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har entreret med vedrørende driften af Kommandantgården.

ISS Facility Services A/S

Alessandro Fiore
Tlf. 61 97 28 32
event@iss.dk