Anmodning om medlemskab af Søofficers-Foreningen

Som ordinære medlemmer kan optages ansatte og tidligere ansatte officerer af Søværnets linje, fastansatte læger i Forsvaret med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst. Som medlemmer kan endvidere optages personer, der har særlig tilknytning til og interesse for Søværnet. Læs nærmere i Søofficers-Foreningens love, § 2.

Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Søofficers-Foreningen:

Kontingentet udgør 1.080,- kr. pr. år. Jeg ønsker at betale således:

Elektronisk årlig opkrævning fra Søofficers-ForeningenMånedligt løntræk (kun for HOD-medlemmer)Jeg accepterer, at alle meddelelser fra Søofficers-Foreningen sker via e-mail:

JaNej


Jeg tilkendegiver, at jeg har læst og accepteret Søofficers-Foreningens persondatapolitik. Svarer du nej, vil du blive kontaktet af Søofficers-Foreningens bestyrelse for at høre din begrundelse for dette, inden der træffes afgørelse om din optagelse som medlem.

JaNejJeg ønsker samtidigt at blive medlem af Søe-Lieutenant-Selskabet. Medlemskab koster 70,- kr. pr. måned. Med svaret ja accepterer jeg de gældende vilkår og persondatapolitik for Søe-Lieutenant-Selskabet.

JaNej