Kontingentet udgør 1.080,- kr. pr. år eller eventuelt særligt, reduceret kontingent, jf. Søofficers-Foreningens love, § 6. Jeg ønsker at betale således:

  Elektronisk årlig opkrævning fra Søofficers-ForeningenMånedligt løntræk (kun for HOD-medlemmer)

  Jeg accepterer, at alle meddelelser fra Søofficers-Foreningen sker via e-mail og holder foreningen opdateret med eventuelt ændrede kontaktinformationer:

  JaNej

  Jeg har læst og accepterer Søofficers-Foreningens love, herunder specifikt § 7 vedrørende forpligtelsen til at betale kontingent samt vilkår for udmeldelse af foreningen. Såfremt foreningens love ikke accepteres, kan medlemskab ikke finde sted.

  JaNej

  Jeg har læst og accepterer Søofficers-Foreningens persondatapolitik. Svarer du nej, vil du blive kontaktet af Søofficers-Foreningens bestyrelse for at høre din begrundelse for dette, inden der træffes afgørelse om din optagelse som medlem.

  JaNej

  Jeg ønsker samtidigt at blive medlem af Søe-Lieutenant-Selskabet. Medlemskab koster 70,- kr. pr. måned. Med svaret ja accepterer jeg de gældende vilkår og persondatapolitik for Søe-Lieutenant-Selskabet.

  JaNej